Trädgårdsplaneringar

Vi erbjuder en personlig och kundorienterad planeringsservice för allas behov. Vi beaktar noga kundernas önskemål och behov och planerar trädgården enligt dem.

Rådgivnings och konsulteringsbesök

Planeraren och kunden stämmer träff på kundens gård. Under träffen ger planeraren råd och ideer enligt kundens önskemål i trädgården. Träffen tar från en till två timmar. Ifall kunden bestämmer sig för att beställa en planering minskas konsulteringsbesökets kostnad från själva planeringsarbetet.

Försäljning av växter

Till vårt urval hörs prydnadsbuskar, rosor, rhododendron, fruktträd, bärbuskar, lövträd, barrväxter, klätterväxter, perenner mm.