Trädgårdsplaneringar:

Till våra tjänster hör trädgårdsplaner för allt från små trädgårdar till stora landskapsmål.

Vi planerar både nybyggen samt grundrenoverings gårdar.

 • Privata gårdar (rad- och parhus, egnahemshus)
 • Nybyggen
 • Gårdar hos bostadsaktiebolag
 • Fritidsbostäders gårdar
 • Gårdar kring affärs- och företagsbyggnader
 • Lekparker
 • Omgivningen kring offentliga byggnader

Vi erbjuder en personlig och kundorienterad planeringsservice för allas behov. Vi beaktar noga kundernas önskemål och behov och planerar  trädgården enligt dem. 

Planeringens innehåll:

 • Hembesök samt fotografering av gården
 • Gårdens områden och funktion
 • Noggrann beskrivning av gårdens ytor och material
 • Växter samt växtkatalog (växtart, -anta, -plantstorlek etc).
 • Utrustning (lekutrustning, gårdsmöbler, placering av belysning mm.)

Trädgårdsplaneringen är en detaljerad plan, där det är utskrivet vilka material och växter som kommer att användas och deras mängder, växternas storlek och antal, ifall det finns träd som skall fällas och sparas, buskar eller perenner som skall flyttas mm.

Planeringen görs enligt den tomtkartan som fås av kunden.

Vi gör en skriftlig offert för varje kund.

Rådgivnings och konsulteringsbesök:

Planeraren och kunden stämmer träff på kundens gård. Under träffen får kunden förslag på förbättringar och lösningar. Under koonsulteringsbesöket gör kunden själv anteckningar. Rådgivningen omfattar en till två timmar. Ifall kunden bestämmer sig för att beställa en planering minskas konsulteringsbesökets kostnad från själva planeringsarbetet. 

Försäljning av växter: 

Till vårt urval hörs prydnadsbuskar, rosor, rhododendron, fruktträd, bärbuskar, lövträd, barrväxter, klätterväxter, perenner mm.

Plantorna levereras hem till kunden enligt beställningen.

För att kunna göra Er en exakt offert, behöver vi en lista på de växter Ni vill beställa samt växternas plantstorlekar.

TA KONTAKT OCH NJUT AV DIN VACKRA GÅRD!