En väl planerad och förverkligad gård

En väl planerad och förverkligad trädgård är en långsikts investering som skapar värme och trivsel i många år. Trädgården är som en förlängning av vardagsrummet. Med hjälp av en planerare får du med en gång en fungerande och trivsam helhet. En vacker on fungerande trädgård höjer på fastighetens värde. En väl planerad trädgård är fungerande, lättskött och vacker. Vi har över 10 års planeringserfarenhet. 

Trädgårdsplaneringar

Vi erbjuder en personlig och kundorienterad planeringsservice för allas behov. Vi beaktar noga kundernas önskemål och behov och planerar trädgården enligt dem.

Rådgivnings och konsulteringsbesök

Planeraren och kunden stämmer träff på kundens gård. Under träffen ger planeraren råd och ideer enligt kundens önskemål i trädgården. Träffen tar från en till två timmar. Ifall kunden bestämmer sig för att beställa en planering minskas konsulteringsbesökets kostnad från själva planeringsarbetet.

Försäljning av växter

Till vårt urval hörs prydnadsbuskar, rosor, rhododendron, fruktträd, bärbuskar, lövträd, barrväxter, klätterväxter, perenner mm.

En vacker trädgård tar naturen till ditt hem